I hele USA er det kun California som kan måle seg med den formidable økonomiske veksten som foregår – og har foregått lenge – i Texas. Både når det kommer til jobbtilbud og antallet store private og offentlige selskap, leder Texas an løpet. Det sier sitt når giganter som AT&T og ExxonMobil har sine hovedseter her, samt at gründerbedrifter får feste seg og gro i miljø som fordrer til nytekning i delstaten. Olje og jordbruk er big business i Texas, og historien bak er fremadstormende og svært interessant.

Økonomi – et tilbakeblikk

I januar 1901 – passende nok i en tidsalder mellom et dominerende jordbrukssamfunn og et kommende industrielt samfunn – markerte en høy søyle av oljestarten på et økonomisk eventyr for Texas, noe som fremdeles ikke har funnet sin ende den dag i dag. Med oljen kom jernbanen, og med jernbanen kom bosetting, foretak og inntekt. Jordbrukere og kvegbønder fikk bedre tilgang til sitt marked, og selv om oljeletingen gikk hardt ut over noe av bruken til matjord, satt man likevel igjen med grobunnen til hva som nå kjennetegner Texas-jordbruk og -rancher: de er enorme med en enorm produksjon. Bomullsproduksjon og kvegdrift eksisterte i stor grad før ankomsten av olje, men nå ble det gjort i stor skala, og Texas klatret raskt opp blant de stater som produserte mest.

Andre samfunnsområder som fikk nyte godt av den nyutvinnede oljen var universitetsverdenen som plutselig viste seg å sitte på enorme verdier i olje, og blant annet University of Texas ble en veldig velholdt skole. The Permanent University Fund – som blant annet University of Texas at Austin og Texas A&M University er del av – ble som følge av oljen etablert og er med på å opprettholde økonomien på undervisningsinstitusjonene i Texas den dag i dag.

Olje og jordbruk i dag

Det er fremdeles ikke tomt for olje i Texas, og i dag står delstaten for rundt en femtedel av USAs samlede oljeproduksjon. Det er ikke bare oljemillionærene som drar nytte av fortsatt oljeleting – de som er rike på sort gull er også filantroper, investorer og/eller samfunnsopptatte givere av donasjoner som kommer andre i delstaten til gode på områder så langt unna olje som kunst, litteratur og miljøvern.

Med flest gårder enn noen andre delstater i USA, er jordbruk ennå en sterk årsak til Texas’ vellykkede økonomi. I Texas er det flest kveg, det produseres mest sau – og geiteprodukter, og det er her man finner landets største bomullsproduksjon.

Alt er virkelig større i Texas – også økonomien.